2013-12-08_20-34-21_Gardenica_Sevilla_dluga_palis_kratka
rysunki GRANDE SEVILLA